Ny utgave: Endring i stormkastene

Intervju med Birger Hungerholdt og Kristoffer Halvorsen i Sykkelmagasinet 5-2020.