VM: En fest i sluhet og bedrag

Ved enden av regnbuen finnes en skatt, men like mye nasjonalt forræderi og lumsk dobbeltspill.