Strategi, sjakk og sykling

Regnbuestriper fungerer dårlig som kamuflasje. Med overgang til Jumbo-Visma har Per Strand Hagenes likevel forsøkt å kjøpe seg mer tid.