– Norske jenter kan ta den gjeve medaljen, men det handler om hvordan de veiledes

Norsk kvinnesykling – før og nå.