Du kan sykle flere dager uten å treffe på noen

Dette er stillhetens rike.