"Ulike verdener for to nærmest identiske brudd" - Sykkel
2136 Views

«Ulike verdener for to nærmest identiske brudd»

Utestengt: Begge brøt regelverket etter bruk av astmamedisin. Men hvor like er sakene rundt Vegard Robinson Bugge og Martin Johnsrud Sundby? Foto: Jérémy-Günther-Heinz Jähnick/Frankie Fouganthin

September 03, 2016
Skrevet av:

sykkel

Dessverre har to norske utøvere i den senere tid blitt dømt for brudd på dopingbestemmelsene. Begge gjaldt bruk av astmamedisin, men for utøverne har konsekvensene vært høyst forskjellige.

Leserinnlegg: Einar Oliver Landa (Landa har lang fartstid som engasjert i Stavanger Sykleklubb og miljøet på Jæren)

I juli 2015 ble syklisten Vegard Robinson Bugge utestengt fra sykkelsporten i fire måneder etter at prøven viste bruk av astmamedisinen Bricanil. Denne inneholder stoffet terbutalin som krever godkjent sertifikat gitt gjennom en forenklet søknadsprosess. Vegard hadde tidligere godkjenning for bruk av dette, men denne var utløpt. Selv om han under rittet våren 2015 var gått tom for sin ordinære astmamedisin, skulle han selvfølgelig ha unnlatt å ta i bruk sin gamle medisin. Feilen ble skjebnesvanger.

Han ble umiddelbart løst fra sin kontrakt med sitt pro kontinentale sykkellag, og Norges Cykleforbund uttrykte stor irritasjon og skuffelse. I media ble saken presentert som dopingmisbruk, og ikke som et brudd på dopingbestemmelsene.

Etter at perioden for utestengelsen var utløpt, forsøkte han å få ny kontrakt med et norsk pro kontinentalt sykkellag. Men alle lag vurderte omgivelsene som intolerante for en syklist som var tatt for brudd på dopingbestemmelsene, og valgte uavhengig av hans kvalifikasjoner, å ikke inkludere ham i laget. Dermed har han måttet fortsette alene.

Regelbrudd omtalt som brudd på WADA bestemmelsene
Ganske nøyaktig et år senere kaller Norges Skiforbund inn til pressekonferanse. De fremmøtte møter der forbundets president, presseansvarlig, jurist og lege samt skiløperen Martin Johnsrud Sundby. Anledningen var at Idrettens voldgiftsrett CAS hadde gitt Sundby en utestengelse på to måneder for brudd på dopingbestemmelsene. Dommen hadde bakgrunn i prøver tatt 18 måneder tidligere. Disse viste innhold av stoffet salbutamol høyrere enn den øvre grense, og videre undersøkelser avklarte bruk av såkalt forstøver samt at dose inntatt gjennom denne var om lag 10 ganger større en tillatt maksimal daglig dose. Slik bruk krever etter WADA bestemmelsene, et medisinsk fritak. Søknad om fritak var ikke sendt. Skiforbundets lege har tatt på seg ansvaret for ikke å ha utført tilstrekkelig avklaringer omkring metode og tilhørende størrelse på dose. Det kan synes som om de valgte kalkulert risiko fremfor å kontakte WADA for å avklare om deres forståelse samsvarte med bestemmelsene.

I tillegg til utestengelsen, ble Martin Johnsrud Sundby fratatt sammenlagtseieren i Tour de Ski og i verdenscupen for sesongen 2014/15. Samtidig mistet han premiepenger av beløp om lag kr. 1,1 million.

(Leserinnlegget fortsetter under bildet)

Entusiast: Einar Oliver Landa. Foto: Privat
Entusiast: Einar Oliver Landa. Foto: Privat

Tilnærmet identiske brudd, men svært ulike reaksjoner
Dette er to saker som begge har bakgrunn i brudd på dopingbestemmelsene, og ikke bruk av midler for å oppnå økt kapasitet. Men her stopper likheten.

Mens Vegard Robinson Bugge ble vist svært liten forståelse, måtte være sin egen forsvarer og i media ble omtalt som doper, har reaksjonene på Martin Johnsrud Sundby sitt brudd på bestemmelsene vært mer preget av omsorg og forståelse.

Vegard ble umiddelbart etter bekreftet regelbrudd, løst fra sin kontrakt. Noen måneder senere ble han dømt til fire måneders utestengelse. Martin sin sak ble først kjent når dommen om to måneders utestengelse var fattet. Dette var 1 ½ år etter at tester viste avvik på dopingreglementet. Perioden i mellom hadde Norges Skiforbund brukt på å argumentere mot at det forelå et regelbrudd.

Vegard har i sin sak måttet møte omgivelsene alene, og være sin egen talsperson. Norges Skiforbundet mønstret et stort apparat ved presentasjon av Martin sitt avvik.
For Martin innebar bruddet i tillegg til utestengelsen, at han mistet et betydelig beløp i premiepenger. Skiforbundet har valgt å kompensere ham for dette tapet.
Dopingreglementet gir utøverne det totale ansvar for at dette følges opp. Det gir altså ikke mulighet for å legge ansvaret for brudd på en annen part som støtteapparat eller lege.

Vegard opplevde utfordringer med å oppnå forståelse for at hans sak var et regelbrudd, og ikke gjaldt bruk av dop. Mens norsk media har vært presise i sin omtale av Martin sitt brudd. I det siste har saken blitt omtalt som brudd på WADA bestemmelsene, og det er uttrykt fornærmelse når utenlands media har omtalt avviket som en dopingsak.

Det er grunn til å stille spørsmål ved Skiforbundets tidligere praksis. De har betydelige ressurser og et stort apparat omkring sine utøvere. Mer enn noen andre innen norsk idrett, burde de ha ressurser til å gjøre seg fullt ut kjent med dopingreglementet. Det forventes også at de har full forståelse for betydning av å holde seg innenfor regelverket og konsekvensene av brudd.

Deres antagelser rammet Martin som selv mente det var ufortjent at han måtte ta en straff for noe «støtteapparatet har gjort». Det vitner dessverre ikke om god forståelse av dopingreglementet. Skiforbundet har senere gjort sitt ytterste for å begrense konsekvensene av feilen, og har langt på vei lykkes.
Vegard viste manglende refleksjon og konsekvensvurdering når han besluttet å ta sin astmamedisin. Konsekvensene har han måttet bære til fulle. Etter dommen er han bare vist kalde skuldre.

Likebehandling må kunne forventes
Disse bruddene på dopingbestemmelsene er nærmest identiske, men for utøverne har konsekvensene blitt ytterst forskjellige. Dessverre synes det ikke som om idrettsorganisasjonene bryr seg så mye om å vise likebehandling. Det virker mer som det er type idrett involvert som bestemmer retning på engasjementet til idrettsorganisasjonene og norsk media.

Slik forskjell på kong Salomon og Jørgen Hattemaker kan idretts-Norge ikke være bekjent av.

Følg oss på sosiale medier

ABONNER PÅ NYHETSBREVET

For å se hvordan vi bruker din informasjon, ta en titt på vår Personvernerklæring.